Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

ELECTRICITAT BOQUET, S.L. com a responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

ELECTRICITAT BOQUET, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web d’ELECTRICITAT BOQUET, S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: boqueturalita.com

Nom comercial: BOQUET

Denominació social: ELECTRICITAT BOQUET, S.L.

NIF: B62145503

Domicili social: Batista i Roca 5-7, bxos, 08302 – Mataró (Barcelona)

Telèfon: 937990212

E-mail: boquet@boquet.cat

Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Barcelona Tom 32254, Foli 112, Full Número B-204413, Inscripció 1

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de boquet.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic boquet@boquet.cat.

3.NORMES DEL COMPORTAMENT DEL BLOG

ELECTRICITAT BOQUET, S.L. agraeix l’interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris daquest mitjà. No obstant això, per participar als nostres blocs, s’hauran d’acceptar les normes següents:

1.- Responsabilitat de l’usuari. En participar als blocs de la web l’usuari l’únic responsable dels missatges que difongui a través d’aquells, garantint a ELECTRICITAT BOQUET, S.L. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que se li pugui plantejar per aquests conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l al Blog, eximint ELECTRICITAT BOQUET, S.L. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

  • L’usuari haurà d’elegir el bloc apropiat abans de publicar un missatge. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.
  • L’usuari haurà de respectar la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.
  • ELECTRICITAT BOQUET, S.L. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
  • ELECTRICITAT BOQUET, S.L. no és responsable del que s’ha publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el contingut.
  • ELECTRICITAT BOQUET, S.L. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei del bloc de la web, podent-lo modificar, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís i en qualsevol moment.
  • En cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, ho podrà posar en coneixement d’ELECTRICITAT BOQUET, S.L., a través del correu electrònic boquet@boquet.cat , indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, perquè ELECTRICITAT BOQUET, S.L. pugui moderar o eliminar-los.
  • L’usuari mantindrà indemne ELECTRICITAT BOQUET, S.L. davant de qualsevol reclamació que se li pugui presentar pels missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.

4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Darrera actualització: 12/05/2023